Separator witryny

Jesteś tutaj:

Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

Kierownik kliniki:

Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski
 Image

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Elżbieta Sagan
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Neurochirurgii: mgr Maria Wertel

 Telefony  
Kierownik
Sekretariat
Pielęgniarka oddziałowa
Pielęgniarka dyzurna - oddział A
Pielęgniarka dyzurna - oddział B
081-72-44-176
081-72-44-176; 081-72-44-802; Fax 081-72-44-528
081-72-44-173
081-72-44-172
081-72-44-178
 Lekarze  

Prof.dr hab. Marian Czochra
Prof.dr hab. Krzysztof Turowski
Prof.dr hab. Edward Zderkiewicz
Dr n.med. Witold Janusz
Dr n.med. Bożena Jarosz
Dr n.med. Robert Kaczmarczyk
Dr n.med. Piotr Kamieniak
Dr n.med. Piotr Markiewicz
Dr n.med. Anna Mosiewicz
Dr n.med. Zbigniew Pawlik
Dr n.med. Dariusz Szczepanek
Dr n.med. Katarzyna Obszańska
Dr n.med. Arkadiusz Podkowiński 

Dr n.med. Radosław Rola
Dr n.med. Filip Stoma
Lek.med. Michal Brzozowski
Lek.med. Krzysztof Gil
Lek.med. Krzysztof Kura
Lek.med. Jacek Osuchowski
Lek.med. Andrzej Hermanowicz
Lek.med. Marcin Wdowiak
Lek.med. Izabela Fryt

 Rezydenci

 

Lek.med. Paweł Szmygin
Lek.med. Bartłomiej Kulesza